ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Αναλυτικά περιεχόμενα του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο του κεφαλαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

1.1 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Φ.Α.): ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.4

1.2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α. 1.14

1.3 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.34

1.4 ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΥΦΑ), ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΣΦΑ), ΥΓΡΑΕΡΙΑ (LPG), ΒΙΟΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟ (Η2) 1.45

1.5 ΑΠΟ ΤΟ "ΦΩΤΑΕΡΙΟ" ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΟΛΗΣ (Αθηνών) ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 1.64

1.6 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 1.67

1.7 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.101

1.8 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.124

1.9 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.146

1.10 ΤΟ Φ.Α. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 1.167

1.11 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.172

1.12 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.186

1.13 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Φ.Α. ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1.207

1.14 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ 1.212

 

2. ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

2.1 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2.2

2.2 OΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2.11

2.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2.19

2.4 ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Φ.Α. 2.55

3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ Φ.Α. ΣΤΗΝ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

3.1 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 3.2

3.2 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3.16

3.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3.25

3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ - ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 3. 28

3.5 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Φ.Α. ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 3.33

3.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.42

 

4. ΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4.1 ΡΟΗ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ 4.3

4.2 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΡΟΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4.9

4.3 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧHΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4.11

4.4 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 4.23

4.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 4.25

4.6 YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ TΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4.5 4.31

4.7 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4.36

 

5. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΗΤΡΩΪΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

5.1 ΕIΔΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΩΝ ΔΙΚΤYΩΝ ΔΙΑΝΟΜHΣ 5.2

5.2 ΓΡΑΜΜΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ ΔΙΚΤYΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 5.6

5.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ 5.27

5.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΩΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ GASNET1) 5.34

 

6. ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

6.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 6.3

6.2 ΟΙ ΒΑΣΙΚEΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ 6.5

6.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 6.15

6.4 O ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 6.32

6.5 ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 6.36

6.6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 6.49

6.7 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 6.57

6.8 ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GASNET2) 6.65

6.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETNA 6.73

 

7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

7.1 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7.3

7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7.8

7.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 7.12

7.4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 7.25

7.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ 7.32

7.6 ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7.49

7.7 AΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Φ.Α. 7.54

7.8 TEXNIKEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 7.57

 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ

8.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 8.2

8.2 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 8.4

8.3 ΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΓΩΓΟ 8.6

8.4 ΑΚΡΙΒΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 8.13

8.5 ΟΙ ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 8.19

8.6 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.25

8.7 Η ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8.34

 

9. ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

9.1 ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 9.3

9.2 ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 9.18

9.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 9.35

9.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ αναλυση ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗΣ 9.48

9.5 ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 9.52

9.6 ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΟΣ) ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ.Α. 9.60

9.7 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΜΗ-ΜΟΝΙΜΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ.Α. 9.73

 

10. Η ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

10.1 ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 10.3

10.2 Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 10.8

10.3 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 10.11

10.4 ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 10.24

10.5 Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ (ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ) ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 10.39

10.6 ΡΕΥΣΤΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 10.46

10.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΗΣ Φ.Α. ΜΕ ΚΑΥΣΗ 10.72

10.8 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 10.86

10.9 ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10.106

 

11. ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

11.1 ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ P-V-T ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 11.4

11.2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 11.14

11.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑΣ Ζ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) 11.30

11.4 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ) 11.34

11.5 ΙΞΩΔΕΣ 11.41

11.6 ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΣΕΝΤΡΟΠΙΚΟΣ ΕΚΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 11.53

11.7 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ 11.65

11.8 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΑΣΗ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ Φ.Α. ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 11.74

11.9 ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 11.76

11.10 ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 11.80

11.11 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 11.85

11.12 ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ 11.89

11.13 ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 11.92

11.14 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ GIBBS) 11.94

11.15 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 11.97

11.16 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 11.99

11.17 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 11.101

11.18 ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 11.120

11.19 Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 11.220